Digitale notater med Microsoft OneNote

Informasjonsflyt og samarbeid

Visste du at det smarteste og enkleste programmet i MS Office også er det minst kjente? MS OneNote er et verktøy for håndtering av notater og informasjon. Det er et delingsverktøy hvor du kan dele informasjon med deg selv på alle enheter og plattformer, og et samarbeidsverktøy som gir uante muligheter for informasjonsdeling, oppgavestyring og samskriving.

Potero kjenner dette verktøyet svært godt og vi har konsulenter som har drevet opplæring og veiledning i bruk av verktøyet i flere år.

Evernote og iCloud notater

Dersom du ikke bruker Microsofts løsninger, er kanskje Evernote eller Apples notater i iCloud som er tingen.

Prinsippene er de samme når man jobber med digitale notater. Det er bedre å søke enn å lete, lagring i skyen gjør notatene tilgjengelig på alle enheter til enhver tid. Digitale notater fungerer best når de settes sammen med andre løsninger som talegjenkjenning på telefonen, deling fra internett eller e-post, integrasjon med Outlook osv. osv.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge og ta i bruk verktøyet som er best for deg og din bedrift.

Bestill     Mer info