Office 365

Mobil hverdag med data i skyen og mennesker i sentrum

Office 365 inneholder tjenester og løsninger som støtter kommunikasjon, samarbeid og personlig produktivitet. Innføring av teknologi som dette gir god anledning for å utvikle organisasjonen i ønsket retning. Her er eksempler på forenklinger som er mulig med Office 365:

  • Enklere og rikere kommunikasjon 
  • Enklere tilgang til data
  • Enklere og rikere samarbeid
  • Enklere informasjonshåndtering
  • Enklere rapportering og beslutningsstøtte
  • Enklere og rimeligere IT-drift

Potero kan hjelpe deg og dine medarbeidere til å utnytte potensialet som ligger i den nye teknologien, slik at overgangen til nye løsninger blir langt mer enn et IT-prosjekt. 

Vi er eksperter på Microsoft Fasttrack  – det beste og mest kosteffektive rammeverket for innføring av Office 365.

Bestill          Mer info