I forenklingens tjeneste

Potero jobber med å tilpasse og konfigurere IT-verktøy og rutiner hos våre kunder. Vi har spesialkompetanse innen CRM, intranett, dokumenthåndtering, prosjektstyring og kontorstøtte på PC, Mac, smarttelefoner og nettbrett. Med Lean-filosofien som inspirasjon jobber vi alltid for å gjøre IT-verktøyet enkelt og intuitivt. Vi fjerner unødig informasjon og finner smarte løsninger som gjør veien til målet kortere.

Når bedrifter skal innfør nye IT-verktøy, hjelper vi også til med forenkling av opplæring, innføring og omlegging av arbeidsmåter.

Enkel produktivitet
Forenkling er den viktigste nøkkelen til å øke produktiviteten i hverdagen. For å kunne utrette mer, må man først redusere innsatsen som kreves. Så enkelt er det. Vi hjelper deg med å forenkle arbeidsmåter, rutiner og bruk av digitale verktøy
Enkelt samarbeid
I moderne IT finnes det mange smarte og gode løsninger for sarmarbeid. Disse krever ofte at man begynner å jobbe på nye måter. Noen synes dette virke både skremmende og slitsom, og flere har faktisk dårlige erfaringer med innføring av nye IT-verktøy, fordi man har opplevd at det har gjort hverdagen mer komplisert. Våre konsulenter kjenner godt til fallgruvene her, og vi vet hva som skal til for at både overgangen og den nye arbeidshverdagen blir enklere.
Enkel kommunikasjon
Kommunikasjon handler om å overføre kunnskap mellom mennesker. Her er også forenkling den viktigste nøkkelen. Vi hjelper deg med å forenkle alt fra bruk av teknisk utstyr, tjenester og applikasjoner til selve utformingen av budskapet.
Har du noe viktig å meddele i en e-post, et dokument, en presentasjon, en web-side eller elle på sosisale medier, bør du alltid starte med dette spørsmålet: “Hvordan kan jeg forenkle budskapet, slik at det er lett for mottakerne å oppfatte det jeg vil si?”
Potero har profesjonelle og erfarne konsulenter innen IT-opplæring, markedsføring og digital kommunikasjon.