Det er ekstremt enkelt å oppdatere filmen i Office Mix. Da kan man ha et levende video-galleri der som alltid er oppdatert, mens selve kurset er det samme.

Her er kobling til filmen på Office Mix: https://mix.office.com/watch/9zx5vi3coevn

Og her er filmen innebygget:

Lage Google-presentasjon på iPad