Skriv bedre engelsk med intelligente Office.

Du er antakelig ikke klar over hvor gode tekster du i er i stand til å skrive
(med litt hjelp fra Word 2016)

Sannsynligheten er stor for at du skriver langt bedre enn du tror. Microsoft Word og Outlook har kraftige språkverktøy som hjelper deg med å forbedre skrivingen, og det ikke bare med tradisjonell rettskriving, tegnsetting og grammatikk. Når du skriver på engelsk, får du også hjelp med et klart, tydelig, formelt, inkluderende og klisjefritt språk.

Nedenfor ser du et eksempel på stave- og grammatikk-kontroll i en tekst hvor vi har benyttet slang-uttrykk, ekskluderende språk, doble nektelser, klisjeer, feil tegnsetting, mange forekomster av samme uttrykk o.l.

Tradisjonell feilretting kalles korrigeringer, mens øvrige språkforbedringer kalles her presiseringer. I vårt eksempel har Word forslag til 43 korrigeringer og 84 presiseringer.

Det er snakk om 29 skrivefeil, 14 grammatikkfeil og 20 forekomster av upresist språk. I 31 setninger foreslår programmet mer formelle uttrykk, og i fem setninger finner Office-applikasjonen at man har brukt ekskluderende ord og uttrykk. I tillegg ble det funnet 23 tegnsettingsfeil og fem setninger hvor det foreslås andre ord og uttrykk, fordi det som er brukt er klisjeer.

Når vi klikker på de ulike alternativene, får vi forslag til endringer og forbedringer.

Synes du det er enklere å snakke enn å skrive engelsk? Bruk diktering på din smarttelefon

Hvis du bruke Microsoft OneDrive eller SharePoint, er det enkelt å samskrive med seg selv på telefon og PC/Mac.

Dvs. at du redigerer samme dokument på PC/Mac og telefon samtidig. Da kan du bruke dikteringsfunksjonen på iOs og Android og benytte tale i stedet for tastatur for å skrive.

 

 

Vil du vite mer?

Klikk her for å laste ned fullstendig artikkel med kobling til aktuelle brukerveiledninger.