VI HJELPER DEG Å MESTRE MODERNE IT

Du sitter med en gullgruve ved dine fingertupper. Den består av muligheter du ikke bruker, og kreative løsninger ingen har fortalt deg om. Vi hjelper deg å bruke IT-verktøyene du allerede har – smartere og mer effektivt.

Yammer

Skap engasjement, og bygg kultur

Skype

Tettere samarbeid over store avstander

OneNote

Informasjonsflyt med digitale notater

Velkommen til utradisjonell og engasjerende opplæring hvor du og ditt arbeid står i sentrum. Vi har erstattet kurs i klasserom med arbeidsmøter, webinarer og direkte hjelp med reelle arbeidsoppgaver, og vi benytter metoder som workshops, omvendt undervisning, rollespill, skype-sesjoner og direkte oppfølging. Potero utfordrer deg til å endre vaner så teknologien kan hjelpe deg mer. Vi er eksperter på endringsledelse, kunnskapsdeling og bygging av kultur og nye ferdigheter.

PC og Mac

Utnytt mulighetene – fjern tidstyver

Mobilitet

Jobb smart med telefon og nettbrett

CRM

Bygg kunderelasjoner – sammen